lvruen

 

 

Pārtikas atkritumu savākšana un pirmapstrāde

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārtikas atkritumu dalīšana! Kāpēc?

 

ES valstīs ik gadu tiek izmesti atkritumos gandrīz 100 miljoni tonnu pārtikas. Ja nekas netiks darīts, 2020. gadā pārtikas atkritumi varētu pieaugt līdz vairāk nekā 120 miljoniem tonnu.

Ko mēs varam darīt?

Katram no mums ir sava loma pārtikas atkritumu samazināšanā. Bieži izmestās pārtikas apjoms var tikt samazināts pieliekot pavisam nelielu piepūli, šādi ietaupot līdzekļus un palīdzot aizsargāt apkārtējo vidi. Tas var izrādīties daudz vienkāršāk, nekā jūs domājat! Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

 

 

Apkārtējās vides ieguvumi

Pārtikas atkritumu dalīta savākšana uzlabo teritorijas sanitāriju, sabiedrības drošību un veselības apstākļus darba vidē. Pārtikas atkritumi kopējā nešķiroto atkritumu konteinerā rada nepatīkamu smaku, piesaista grauzējus un kukaiņus, tāpēc tos nepieciešams uzglabāt slēgtos, ūdensnecaurlaidīgos, izturīgos un atkārtoti izmantojamos konteineros. Apsaimniekojot šos atkritumus atsevišķi, iespējams izvairīties no tekošiem un smakojošiem sadzīves atkritumu konteineriem to savākšanas vietās.

Pārtikas atkritumiem ir liels vietējās pārstrādes un patēriņa potenciāls. Tos kompostējot, var iegūt organisko mēslojumu, kuru var izmantot augsnes auglības un struktūras uzlabošanai, kā arī samazināt vajadzību pēc papildus mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanas. Pārtikas atkritumus var izmantot biogāzes (biometāna) ražošanā, kura patērētāji ir gan transporta nozare, gan enerģētikas sektors.

Pārtikas atkritumi, līdzīgi kā citi bioloģiski noārdāmie atkritumi, sadaloties bez skābekļa (anaerobos) apstākļos sajaucoties ar sadzīves atkritumiem rada metāna gāzi (CH4), kas ir viena no siltumnīcefekta gāzēm ar 21 reizes spēcīgāku ietekmi uz klimata mainību nekā oglekļa dioksīds (CO2). Lai pilnvērtīgi izmantotu biogāzes pārvēršanu elektroenerģijā un/vai siltuma enerģijā, tos nepieciešams dalīt jau pašos pirmssākumos, tos radot.

 

 

SIA "Moss & Moss" izveidotais pārtikas atkritumu savākšanas tīkls Latvijā ļauj klientiem nodrošināt optimālākos pārtikas atkritumu uzglabāšanas un savākšanas risinājumus, piedāvājot dažāda tilpuma konteinerus un elastīgus savākšanas nosacījumus konkrēti katram uzņēmumam.

Uzņēmums nodrošina atkritumu augu eļļu un tauku pārstrādi biodegvielas ražošanai, ko uzņēmums pats arī pārdod (licences Nr. BV 00000000081, izdota 28.10.2011.).

Pārtikas atkritumi pēc apstrādes nonāk biogāzes ražotnēs (Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzīšanas Nr. 052298, PVD apliecība Nr. AA 082863).

 

Mūsu darbs

 

Klienta pieteikums

Pieņemam pieteikumus katru dienu no 9:00 līdz 18:00 pa tālr. +371 29997180

 

Atkritumu savākšana

Izbraucam pie klienta un veicam izlietotās augu eļļas, pārtikas atkritumu un iepakojuma savākšanu

 

Šķirošana

Savāktie atkritumi nonāk sākotnējā pārstrādē, sausais atlikums - tālākā utilizācijā, eļļas un tauki - pārstrādē

 

Separācija

Eļļu un tauku attīrīšana un pārstrāde otrreizējai izmantošanai

 

3. kategorija!

Mēs strādājam ar 3. kategorijas pārtikas atkritumiem, jūs atpazīsiet mūs pēc šīm uzlīmēm!
 • Slēdzot līgumu ar katru klientu, tiek atsevišķi izvērtētas uzņēmuma vajadzības un apspriestas nianses par atrašanās vietu, izvedamo atkritumu daudzumu un pakalpojuma sniegšanas grafiku kā arī kādus konteinerus izmantot konkrētajā uzņēmumā. Ar mums noslēgtais līgums jūsu uzņēmumam ļaus atbrīvoties no atkritumu augu eļļas, augu taukiem un 3. kategorijas pārtikas blakusproduktiem, pretī saņemot visu atbildīgo iestāžu pavad-dokumentāciju!
 • Mūsu rīcībā ir nepieciešamie konteineri jūsu vajadzībām un transports, mēs piedāvājam tīru (katru reizi) bezmaksas eļļas, augu tauku un 3. kategorijas konteineru blakusproduktu savākšanai.
 • Mēs, esam gatavi kontrolēt konteinera apmaiņas laiku un procesu, jūsu uzņēmuma izlietotās augu eļļas, augu tauku un 3. kategorijas pārtika blakusproduktu atkritumu savākšanas procesu, katru mēnesi jūs saņemsiet sīki izstrādātu ziņojumu par savākto augu eļļu un taukiem.
 • Mēs veicam šo pakalpojumu likumīgi! Visa savāktā augu eļļa un tauki tiek pārstrādāta biodegvielā.

   

  Izlietotās augu eļļas un augu tauku savākšana

  Katru mēnesi augu eļļa un tauki no kafejnīcām, restorāniem, viesnīcām, veikaliem un maizes ceptuvēm tiek savākti mūsu kompānijā un pārstrādāti par videi draudzīgu kurināmo. Latvijā izveidotais savākšanas tīkls ļauj mums nekavējoties reaģēt un savākt uzkrāto eļļu un taukus.

  Ar mums noslēgtais līgums jūsu uzņēmumam ļaus atbrīvoties no augu eļļas un tauku atkritumiem, pretī saņemot visu atbildīgo iestāžu pavaddokumentāciju!

   

   

  Mūsu darbība

  Apkārtējās vides ieguvumi
  Mūsu darbs
  Par mums
  Legālu darbību apliecinoši dokumenti
  Apkalpojam klientus visā Latvijā

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2021 appsstudio.lv